Author Archives: szrtkr

 • -

Beyaz eşya satın almadan önce bilmeniz gerekenler

Her geçen gün piyasaya yeni teknolojilere dayalı beyaz eşyalar sunulmaktadır. Elektrik ve elektronik araçlar, teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişmektedir. Beyaz eşya satın almadan önce aynı işi gören farklı marka ve çeşitteki eşyaları inceleyin. Satın alınacak beyaz eşya hakkında bilgi toplayın.

Bu amaçla izlenecek en doğru yol bütün piyasayı gezip, mevcut beyaz eşyaları incelemek, hangisinin ihtiyaca  uygun olup olduğunu anlamaktır. İhtiyacınızı karşılamayan bir beyaz eşya hem işinize yaramayacak, hem de ihtiyacınızdan fazla özelliklere sahip olan bir eşya için ödenen fazla para da kayıp sayılır.
Beyaz eşyanın fiyatını, büyüklüğünü, işleyişini, sağladığı kolaylıkları, sağlamlığını ve dayanıklılık süresini inceleyeniz. Aynı eşyayı kullanan kişilere sormak ve bir fikir edinmekte de yarar vardır.

Beyaz eşyanın fiyatı, eve yerleştirmek için harcanacak para miktarını servis kolaylıkları,  satıcıdan öğreniniz.

Beyaz eşya ve ev aletilerini satın alırken:

 • Beyaz eşya kullanılma kolaylığını
 • Aracın emniyetli olup olmadığını
 • Aracın evde kaplayacağı alanı
 • Satın almaktaki gayeye uygun olup olmadığını
 • Aracın modelini
 • Aracın bakım ve temizliğini
 • Aracın dayanıklılığını
 • Elektrikle çalışan  küçük araçları satın almadan önce çalışıp çalışmadığını
 • İmal eden veya satan firmanın güvenilir olup olmamasını
 • Araca gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını, ilave parçaları varsa gerekli olup olmadığını
 • Araca verilen garanti süresini KONTROL EDİNİZ ve aracı bu hususlara dikkat ederek alınız.

 • -

Beyaz eşya sektörü hakkında kısaca bahsedecek olursak

Beyaz Eşya Sektörü çok sayıda ve çeşitli mal grubunu içermektedir. Bazı kaynaklarda elektrikli ev aletleri, bazılarında ise dayanıklı tüketim malları kapsamına giren Beyaz Eşya Sektörü farklı teknolojileri nedeniyle çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bu ürünlerin başlıcaları; buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinası, fırın, ocak, süpürge gibi temel ürünler ve tost makinası, robot, meyve presi, blender, mixer gibi küçük ev aletleri ayrıca, derin dondurucu, klima, şofben, termosifon, su arıtma cihazı gibi ürünlerdir.


Türkiye’de beyaz eşya sektörü, gelişen teknolojisi, her geçen gün artan üretimi, ihracat kapasitesi ve bunlara bağlı olarak genişleyen yan sanayii, servis, bayi ağları ve istihdam imkanları açısından Türk ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu bağlamda beyaz eşya sektörü yaklaşık 500 bin kişinin geçimini sağlamaktadır. Tüketicinin bilinçlenmesi ve araştırma geliştirme çalışmalarına verilen önemin artmasıyla başlayan kalite yarışı ve rekabet ortamı, son 10 yılda beyaz eşya sektörünün büyük aşamalar kaydetmesini sağlamıştır.

Beyaz eşyada yıllar içinde sağlanan iyileştirmeler ve geliştirilen teknolojilerle ulaşılan kalitenin yanısıra, kullanımdaki enerji tasarrufu ortalama %40’lara varmıştır. 1990’lı yılların başına kadar kapasitenin büyük bir kısmını iç pazar için kullanan beyaz eşya sektörü özellikle bu tarihten itibaren yurtdışı pazarlara da yönelmiş, uzun vadeli ve kalıcı bir müşteri ağı oluşturmuştur. Buna karşın ülkemizde de gerek şirket satın alma yolu gerekse doğrudan yatırım yolları ile yabancı sermayeli dünya ölçeğindeki üreticilerin sayısı artmıştır. Gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışındaki satış rakamlarının artması neticesinde kapasite yatırımları da artış göstermiştir.


 • -

Beyaz eşya satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Beyaz eşya satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı ayrıntılar var. Bu ayrıntılara yazımızda yer verdik…

Beyaz eşya fiyatları: Çok sayıda araç aynı işlemi yapmaktadır. Çeşitlilik fiyat ve özellik bakımından boy gösterir. Eşyanın özellikleri ve ilaveleri arttıkça fiyatı da yükselir. Aynı işi yapan çeşitli beyaz eşyaların özellik ve fiyatlarını iyice kontrol ediniz. Bir eşyaya çünkü kullanılmayacak bir özelliği için fazla fiyat ödemek akılcı bir davranış olmayacaktır.

Temizleme kolaylığı: Beyaz eşyanın temizlenmesi pratik olmalıdır. Kir tutacak girinti ve  çıkıntılarını fazla olmaması, yapımında kullanılan malzemenin kolay temizlenebilir olması   ve özellikle mutfakta kullanılacak beyaz eşyaların yıkanmasının kolay olması gerekmektedir.

Kullanım  kolaylığı: Bazı beyaz eşyaları kullanarak yapılan işlem daha iyi sonuç alınmasına rağmen bu beyaz eşyaların kullanılmaya hazırlanmaları, parçalarının birbirine takılması, temizlenmesi ve bakımı fazla zaman ve enerji tüketimini gerektirir ki bu gibi beyaz eşyaları satın almayınız.

Garantisinin olması: Beyaz eşya satın alınırken dikkat edilecek en önemli hususlardan biri de garanti belgesinin olup olamadığıdır. Eşya alınırken ne tür garantiler verildiği ve garantinin süresi incelenmelidir. Ayrıca tanınmış ve güvenilir bir üretici tarafından yapılmış olması ve aracın güvenilir bir firmadan alınması önemli bir faktördür. Tüketicinin sorumluluğu ise , araçla birlikte verilen kullanma kılavuzunda yer alan tavsiyeleri dikkatle uygulamak ve aracı hangi amaç için yapılmışsa o iş için kullanmak, üretici tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak bakımını yapmaktır. Bunlara dikkat ettiğinizde gerekli onarım ve bakım işlemi  de kendiliğinden aşılmış olur.

Arıza ve tamir: Yeni aldığımız elektrikli/elektronik bir araç çalışmazsa , öncelikle kullanma talimatına uygun olarak kurup kurmadığınızı yeniden gözden geçiriniz, şayet emin değilseniz yetkili servise müracaat ediniz. Eğer, araç garanti süresi içinde arızalanırsa, yetkili servis tarafından ücretsiz tamir ve bakımını yaptırma hakkına sahipsiniz. Bunun için sizden parça parası işçilik ve nakliye gibi herhangi bir ücret talep edilemez. Tamirin en geç 30 iş gününde yapılması gerekir. Azami tamir süresinin geçirilmesi, aynı arızanın garanti süresi içinde ikiden fazla ortaya çıkması ya da yine garanti süresi içinde değişik yerlerden dört defadan fazla arızalanması durumunda aracın bir başkasıyla değiştirilmesini talep etme hakkınız olduğunu unutmayınız.

Yedek parça: Bir beyaz eşya satın alırken yedek parçasının piyasada bulunup bulunmadığını da kontrol ediniz ve yedek parçasını kolaylıkla bulunamayacak  beyaz eşyaları satın almayınız.
Emniyetli olma: Özellikle elektrikli ısıtıcı ve soğutucu beyaz eşyalarda üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu aracın emniyetli olmasıdır. Bu tür beyaz eşyalar üzerinde TSE damgası bulunması aracın seçiminde bir tercih sebebi olmalıdır.

Bakım ve onarım : Elektrikli ve elektronik beyaz eşyalar için yapılan harcamalar aracın satın alındığı gün sona ermez. Bütün beyaz eşyaların zaman zaman onarılmaları ve belirli bir süre sonunda yerine yenilerinin alınması gerekir. Bu bakımdan sağlam araç almak kadar, aracın nasıl kullanılacağını bilmek de onun ömrünü artıracağından, satın alma prensiplerinin  yanı sıra, aracın bakım ve kullanımını da bilmek gerekir. Bunun için de araçla birlikte verilen tanıtım kitapçığını dikkatle okuyunuz.